Aktivitet- och informationsansvar 16-19 år

Är du mellan 16-19 år och inte går på gymnasiet så har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder.

Det kommunala aktivitet- och informationsansvar utförs av Sundbybergs gymnasiesamordnare och har alltså till uppgift att kartlägga sysselsättningen hos alla ungdomar mellan 16-19 år i medlemskommunerna som inte är inskrivna vid ett gymnasium eller inte fått ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. Gymnasiesamordnaren får meddelande från gymnasieskolorna då någon elev avbryter sina gymnasiestudier så att kontakt kan tas med eleven.

Varje termin skickas ett brev till ungdomar, 16-19 år som inte är inskriven på någon gymnasieskola, nyinflyttad, som har avslutar sina studier i förtid samt till de som slutat gymnasiet utan slutbetyg. Gymnasiesamordnaren erbjuder dig hjälp med vidare studier, praktik eller kontakt med arbetsförmedlingen (bland annat skriva CV).

När du tar kontakt med gymnasiesamordnaren erbjuds du även kontakt med vår koordinator för sommarjobb. Du kan läsa mer om sommarjobb under relaterat innehåll.

Lagstyrt stöd

Det kommunala aktivitet- och informationsansvar för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att: "En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder."

Senast uppdaterad 7 februari 2018