Välja skola

Ansökan om skolplacering för 2019 görs mellan 5 februari och 22 februari. Information skickas ut till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten.

Fristående skolor eller skolor i andra kommun

I 2019 års skolval kan du även söka fristående skolor inom kommunen. Men ansökan måste även göras till respektive friskola.

Om du söker till en skola utanför kommunen behöver du logga in på e-tjänsten och markera "avstår skolval". E-tjänsten blir tillgänglig från och med den 5 februari.

Logga in till e-tjänsten välja skola här (öppnar 5 februari 2019).

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn (årskurs F-9) har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Relativa närhetsprincipen

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Grundregeln är att ditt barn placeras utifrån önskemål om skola.

Räcker inte platserna till används något som kallas den relativa närhetsprincipen. Den innebär att avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten.

Meningen är att göra det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Om två elever har valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ.

Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Senast uppdaterad 9 januari 2019