Jämför skolor

Sundbyberg stads målsättning är att alla kommunala skolor ska hålla en hög kvalitet. Valet av skola är dock individuellt och vilka faktorer som är viktigast kan bara du avgöra.

Vårt råd är därför att du tar kontakt med olika skolor, ställer frågor, besöker informationsmöten och öppna hus, pratar med rektorn, personal, föräldrar och elever för att bilda dig en uppfattning.

Läs om vårt kvalitetsarbete och skolundersökningar för att få en så heltäckande bild som möjligt.

På Skolverkets webbplats kan du jämföra skolor i SIRIS skoldatabas.

Under grundskolor hittar du information om våra skolor och adresser till de fristående skolornas webbplatser.

Senast uppdaterad 20 september 2018