Antagning till skola

När tiden för skolvalet har gått ut börjar utbildningsförvaltningen sammanställa alla önskemål. Det jämförs sedan med hur många elever de olika skolorna meddelat att de kan ta emot det aktuella läsåret.

Varje år får vissa skolor fler sökande än vad de har plats för. I dessa fall görs ett urval utifrån barn- och utbildningsnämndens fastställda principer:

1. Syskonförtur
2. Vald skola
3. Relativa närhetsprincipen

Antagning till skola avseende förskoleklass‌‌

Skola

Årskurs

Duvboskolan

F-6

Lilla Alby skola

F-6

Grönkullaskolan

F-9

Kymlingeskolan

F-6

Ursvikskolan

F-6

Ängskolan F-6

F-6

Ängskolan 7-9

7-9

Örskolan

F-6

Antagning till skola för årskurs 7

1. Vald skola
2. Relativa närhetsprincipen

Grönkullaskolan

Elever som går på Grönkullaskolan garanteras att få gå kvar på skolan. De elever som vill gå kvar anger skolan i sin ansökan.

Vid inflyttning till kommunen

Antagningen baseras på den folkbokföringsadress barnet har 1 mars. Vid flytt till kommunen med folkbokföring på adressen efter den 1 mars garanteras barnet plats på en skola inom kommunen enligt skollagen, men får inte förtur till en viss skola. Detta gäller såvida inte köpe- eller hyreskontrakt uppvisas senast 1 mars som styrker att familjen ska bosätta sig på en viss adress före skolstart.
Elever som flyttar från kommunen får gå kvar på skolan under läsåret, men måste sedan ansöka om att få gå kvar på skolan.  


Visa Grundskolor på en större karta
Senast uppdaterad 20 september 2018