Skolval

Skolvalet sker under januari-februari varje år. För skolvalet finns det ingen kö till respektive skola. Om det uppstår en plats på ditt förstahandsval så tillämpas relativa närhetsprincipen.

 Det går att överklaga en skolplacering till Förvaltningsrätten.

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner

Vill du söka plats i annan skola än kommunens egna måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Meddela kommunen när placeringen är klar om ert skolval så att kommunen kan registrera vilken skola eleven ska gå på. Det gör du genom att kryssa i annat val i e-tjänsten eller på blanketten.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn (åk F-9) har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Senast uppdaterad 20 september 2018