Skolval

Skolplacering skickas till alla sökande från och med måndag 9 april.

Erbjudande om placering sker veckorna 15-16. Erbjudandet kommer via e-post eller brev för den som inte har registrerat e-post.

Du kan acceptera erbjudande om skolplacering härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För skolvalet finns det ingen kö till respektive skola. Om det uppstår en plats på ditt förstahandsval så tillämpas relativa närhetsprincipen (se Urvalsprincip för skolplacering under rubriken Relaterat innehåll, Dokument). Det går att överklaga en skolplacering, men endast om tre valalternativ har gjorts till förskoleklass är detta möjligt.

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner

Vill du söka plats i annan skola än kommunens egna måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Meddela kommunen när placeringen är klar om ert skolval så att kommunen kan registrera vilken skola eleven ska gå på. Det gör du genom att kryssa i annat val i e-tjänsten eller på blanketten.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn (åk F-9) har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Senast uppdaterad 10 april 2018