Skolskjuts och busskort

I Sundbyberg är avstånden korta, och det finns ofta bra gång- och cykelvägar till skolorna.

Sundbybergs stad bekostar normalt inte skolskjuts eller terminskort för grundskoleelever. Det gäller även för de som har valt att gå i skola utanför kommunen. Undantag görs bara vid särskilda omständigheter och efter särskild prövning, efter ansökan från elevens förälder. Om man valt att gå i skola utanför kommunen eller om man flyttar räknas det inte som särskilda omständigheter.

Du ansöker om skolskjuts med blankett "Ansökan om skolskjuts" som du hittar under relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 28 februari 2017