Skolundersökning 2016

Sundbybergs stad har under våren 2016 genomfört en undersökning i Sundbybergs grundskolor.

Resultatet är en del av det underlag som används för utvecklingsarbete inom skolor i kommunen. Frågorna ska ta reda på hur väl skolor genomför det uppdrag som finns både nationellt och kommunalt.

Alla vårdnadshavare till barn som går i årskurs 3, 5 och 8 har haft möjlighet att svara. Elever i samma årskurser har besvarat enkäten på sin skola.

Nedan kan du se resultatet

Sammanställning av skolundersökningen alla grundskolor

Sammanställning av skolundersökningen över tid

Föräldrar totalt PDFFöräldrar över tidPDF
Elever totaltPDFElever över tidPDF
Senast uppdaterad 4 juni 2018