Skolundersökning

Varje år genomför barn- och utbildningsförvaltningen en enkät riktad till vårdnadshavare med barn i förskolan eller pedagogisk omsorg inom Sundbybergs stad. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad du som vårdnadshavare tycker om verksamheten och vad du anser att vi behöver förbättra.

Skolundersökningen vänder sig till vårdnadshavare som har barn i förskolan och pedagogisk omsorg samt vårdnadshavare till elever i årskurs 3, 5 och 8. Vårdnadshavare som angivit en korrekt e-postadress till kommunen kommer att få enkäten via e-post. Du som väljer att inte svara, eller inte har uppgivit någon e-postadress, får enkäten hemskickad i brevlådan i slutet av insamlingsperioden. Eleverna i årskurs 3, 5 och 8 gör enkäten på skolan.

Senast uppdaterad 21 september 2017