Jämför skola

För att elever och vårdnadshavare på ett enkelt sätt  ska kunna jämföra skolornas kvalitet och resultat har Skolverket en webbplats som heter Jämför skola. Syftet med webbplatsen är att ge elever och vårdnadshavare underlag för att kunna välja skola.

På Välja skola finns Skolverkets olika mått på skolors kvalitet, som till exempel uppgifter om betyg, provresultat och lärare för alla grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Det finns också exempel på frågor som du kan ställa till skolan.

Besök skolorna du är intresserad av, prata med lärare, rektor och elever som går på skolan. Tillsammans med uppgifterna på Välja skola får du en bra helhetsbild.

Senast uppdaterad 11 april 2017