Fokus på måluppfyllelse

Varje år presenteras för grundskole- och gymnasienämnden en rapport med fokus på skolornas måluppfyllelse.

Fokus på måluppfyllelse är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet och målet med statistiken i rapporten är att tillhandahålla en bild av verkligheten avseende studieresultat, detta utifrån ett jämförande perspektiv med riket och över tid.

Avsikten är att statistiken ska ge en bild av måluppfyllelsen i kommunen och på varje skola. Redogörelsen har som mål att tillhandahålla en gemensam bild av verkligheten och syftet är att det ska kunna tjäna som underlag till diskussion, analys och beslut.

Senast uppdaterad 31 maj 2018