Resultat

Kommunen har ett nationellt uppdrag att arbeta utifrån de styrdokument som finns för respektive verksamhet. Sammantaget handlar kvaliteten i skolan om verksamhetens förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet genomförs utifrån rådande lagstiftning samt med vilken måluppfyllelse uppdraget resulterar i.

Det innebär att vi vet var vi är och vart vi ska, och en stor del av arbetet handlar om att arbeta med hur vi tar oss dit. Det är av stort värde att ha en tydlig målbild att styra mot. Det är också viktigt att varje ledare styr sin verksamhet i den riktningen.

Nyckelbegrepp är strategi, långsiktighet, medvetna val, uthållighet och tålamod.

Andra viktiga begrepp är tydlighet, trovärdighet och gemensamt synsätt. Ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser är en nödvändig förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. Man kan likna det med att göra en resa, alla måste vara överens om när, vart och hur man ska åka, annars kommer man att hamna på olika ställen och en och annan kommer att bli ganska besviken över att ha kommit fel. Kvalitet är ingen slump, det är resultatet av ett gediget och långvarigt arbete och det måste vara väl förankrat i verksamheten. Det handlar om att följa upp, förstå och förbättra, i en ständig och utvecklande process.

Senast uppdaterad 28 februari 2017