Förstelärare

Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbybergs stad har tretton förstelärare, som arbetar med skolutveckling och säkrar likvärdig undervisningskvalitet på grund- och gymnasieskolorna.

Förstelärarna utgör en viktig del i att förbättra måluppfyllelsen för kommunens skolor. – De utvecklar undervisningen i sina ämnen genom att koppla undervisningen till forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom ger förstelärarna förutsättningar för en kompetensutveckling för alla lärare på kommunens skolor och det bidrar i längden till mer likvärdiga skolor, säger barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschef Monica Vesterlund Olsson.

Förstelärare i Sundbybergs stad:

  • Eva Carlsson, matematik
  • Emelie Groop, praktisk- estetiska ämne
  • Helen Winjansen Stenmark, svenska
  • Fredrik Tranehed, samhällsorienterande ämnen
  • Antoinette Elias, moderna språk
  • Sari Bergkvist, VFU och mentorskap
  • Gunnel Örnebjär, specialpedagogik och individualisering inom klassens ram
  • Ulrika Latzke, skolutveckling digitala verktyg

 

Senast uppdaterad 28 maj 2018