Förstelärare

Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbybergs stad har tretton förstelärare, som arbetar med skolutveckling och säkrar likvärdig undervisningskvalitet på grund- och gymnasieskolorna.

Förstelärarna utgör en viktig del i att förbättra måluppfyllelsen för kommunens skolor. – De utvecklar undervisningen i sina ämnen genom att koppla undervisningen till forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom ger förstelärarna förutsättningar för en kompetensutveckling för alla lärare på kommunens skolor och det bidrar i längden till mer likvärdiga skolor, säger barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschef Monica Vesterlund Olsson.

Förstelärare i Sundbybergs stad:

 • Eva Carlsson, matematik
 • Emelie Groop, praktisk- estetiska ämne
 • Helen Winjansen Stenmark, svenska
 • Fredrik Tranehed, samhällsorienterande ämnen
 • Antoinette Elias, moderna språk
 • Heike Gustafsson, pedagogisk planering och utveckling
 • Sari Bergkvist, VFU och mentorskap
 • Gunnel Örnebjär, specialpedagogik och individualisering inom klassens ram
 • Stella Ericsson, engelska
 • Henni Söderberg, naturvetenskapliga ämnen och teknik
 • Ulrika Latzke, skolutveckling digitala verktyg

Senast uppdaterad 4 juli 2017