Forskning och utveckling

Sundbybergs stads skolor är medlem i Ifous – som står för innovation, forskning och utveckling i skolan. 

Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Ifous en nationell strategisk kunskapsresurs och bidrar till att skapa debatt samt ökad kunskap för skolsektorns lärare och ledare. Forskning och utveckling verka för ökad motivation och kunskap i skolan där resultatet märks i klassrummet.

Medlemmarna är anslutna till Matchmail där pedagogen lägger upp en personlig profil inom sitt ämne så att man får en personlig bevakning av forskningsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och utvecklingsartiklar.

Senast uppdaterad 31 maj 2018