Föräldrainformation

Alla elever från förskoleklass till årskurs 6 startar skoldagen klockan 8.10 alla dagar utom på onsdagar då den obligatoriska skoldagen startar klockan 9.10.

De elever som läser modersmål har sin modersmålsundervisning på onsdagar mellan klockan 8.00-9.00.

Kalendarium

Skolstart

20 augusti kl. 9.00 på skolgården

Höstlov

vecka 44, 29 oktober - 2 november

Höstterminens sista dag

21 december

Vårterminens första dag

8 januari

Sportlov

25 februari-1 mars, vecka 9,

Påsklov

15 april- 18 april, vecka 16,

Lovdag Kristi himmelsfärd

31 maj

Läsårets sista dag

11 juni

Ovanstående datum finns också på kalendarium i skolwebben

Skolan stänger

Klockan 15.45 en torsdag i månaden stänger skolan för gemensam planering:

Höstterminen 2018:

30 augusti
20 september
18 oktober
29 november

Vårterminen 2019:

17 januari
21 februari
21 mars
11 april
16 maj

Fritidsinformation

Fritids öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 18.00. Frukost serveras klockan 07.00 - 07.30 för fritidselever.

Från klockan 7.30-8.00 är alla ute på skolgården och varje morgon runt 7.45 kommer vi ha ett rörelsepass för alla elever och vuxna som vill.

Mellanmål serveras efter skoldagen cirka klockan 13.30 - 14.30, beroende på när elevernas skoldag slutar.

Klubben är öppen alla dagar efter skolan och på loven heldag från klockan 8.30-16.30. Klubbens elever kan köpa mellanmål för 10 kronor. På loven kan eleverna även köpa lunch för 15 kronor.

Föräldrasamråd

Vid samrådsmötena tas gemensamma frågor upp som rör Ursvikskolan. Rektor leder och kallar till föräldrasamrådsmöten, samt ser till att minnesanteckningar läggs ut på skolwebben.
Lokal: matsalen, kaffe och smörgås serveras, klockan 7.30.

Datum för läsårets 6 föräldrasamrådsmöten:

Tider för föräldrasamråd kommer vid terminsstart.

Ledighet

Enligt skollagen 7 kap §18 framgår det att en elev får beviljas kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Skolans tolkning är att en enstaka dag är en kortare ledighet. Om det finns ”synnerliga skäl” får längre ledighet beviljas. Ansökan om ledighet ska ske i god tid.

Blankett finns på kommunens hemsida samt på skolans rektorsexpedition. Den ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och lämnas till rektor som beslutar om ledigheten.

Ansökan om ledighet

Ursvikskolans samhällsprojekt


Ursvikskolans samhällsprojekt är ett projekt som sträcker sig över ett helt läsår där eleverna i årskurs 6 arbetar med att arrangera olika aktiviteter för att samla in pengar till välgörande ändamål. Exempel på aktiviteter som eleverna har arrangerat är discon, olika försäljningar, välgörenhetslopp och musikcafé.
Syftet med projektet är att utveckla elevernas empati, medmänsklighet, sociala entreprenörskap, samhällsengagemang och välbefinnande vilket är väl förankrat i skolans värdegrund. Förutom aktiviteterna så hålls anpassade lektioner en gång i veckan där eleverna arbetar mot projektets syfte. Alla lektioner kopplas till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i flera olika ämnen, framförallt So-ämnena.     
Projektet startade 2013 och har under dessa år arbetat för att stödja organisationer som Barncancerfonden, Min stora dag och Unicef, WWF; Rädda barnen och i år Cancerfonden. Under dessa år har eleverna hittills samlat ihop 66 000 kronor.
Grundtanken med projektet är således att eleverna ska göra något de tycker är kul och lära sig nya saker samtidigt som de hjälper andra. De ska få uppleva den härliga känslan, som infinner sig, när man gör något fint för någon annan.  Projektet har även varit väldigt positivt för sammanhållningen i gruppen då eleverna har ett gemensamt mål. 

Senast uppdaterad 5 december 2018