Kontakt

Bästa sättet att ta kontakt med oss är att skicka e-post eftersom vi ofta är i verksamhet. Varje medarbetare har en e-postadress: förnamn.efternamn@sundbyberg.se

Du kan alltid använda skolans allmänna e-post:
lillaalbyskola@sundbyberg.se

______________________________________________________

Anita Lidman
Rektor
08-706 81 40
anita.lidman@sundbyberg.se

Iréne Svensson, semester v. 26-28, 31
Biträdande rektor
08-706 67 17
irene.svensson@sundbyberg.se

Staffan Dahling
Vaktmästare
08-706 65 53
staffan.dahling@sundbyberg.se

​Cecilia Lyen, måndag - onsdag
Skolsköterska
08-706 65 26
cecilia.lyen@sundbyberg.se

Elisabeth Berglin
Specialpedagog
08-706 65 56
elisabeth.berglin@sundbyberg.se

Evelina Plantin, mån kl. 8-16, ti och fr kl. 8-11.30
Kurator
08-706 88 61
evelina.plantin@sundbyberg.se

Nahid Nickfär, kock
Skolmåltiden
08-706 86 62
nahid.nickfar@sundbyberg.se

Mie Björkman
Skolbibliotekarie
08-706 85 18
mie.bjorkman@sundbyberg.se

Avdelningarna

Pollux
förskoleklass och fritids
08-706 65 39

Sirius förskoleklass och fritids
08-706 65 49

Castors förskoleklass och fritids
08-706 65 96

Raketens fritids årskurs 1
08-706 65 91

Vintergatans fritids årskurs 2, öppning och stängningsavdelning
08-706 66 58

BaZens fritids årskurs 3
08-706 65 47

Klubbens öppna verksamhet årskurs 4-6
08-706 85 24

Senast uppdaterad 25 juni 2018