Kontakt

Bästa sättet att ta kontakt med oss är att skicka e-post eftersom vi ofta är i verksamhet. Varje medarbetare har en e-postadress: förnamn.efternamn@sundbyberg.se

Du kan alltid använda skolans allmänna e-post:
lillaalbyskola@sundbyberg.se

______________________________________________________

Anita Lidman
Rektor
08-706 81 40
anita.lidman@sundbyberg.se

Iréne Svensson
Biträdande rektor
förskoleklasser och fritidshem
08-706 67 17
irene.svensson@sundbyberg.se

Staffan Dahling
Vaktmästare
08-706 65 53
staffan.dahling@sundbyberg.se

​Cecilia Lyen, måndag - onsdag
Skolsköterska
08-706 65 26
cecilia.lyen@sundbyberg.se

Elisabeth Berglin
Specialpedagog
08-706 65 56
elisabeth.berglin@sundbyberg.se

Evelina Plantin
Kurator
Jämna veckor: mån, tis, ons och fre
Ojämna veckor: mån, tis och fre
Nås på telefon alla dagar.
08-706 88 61
evelina.plantin@sundbyberg.se

Nahid Nickfär, kock
Skolmåltiden
08-706 86 62
nahid.nickfar@sundbyberg.se

Mie Björkman
Skolbibliotekarie
08-706 85 18
mie.bjorkman@sundbyberg.se

Arbetslagen

Pollux förskoleklass och fritids
08-706 65 39

Castors förskoleklass och fritids
08-706 65 96

Vintergatans förskoleklass och fritids,
även öppnings- och stängningsavdelning
08-706 66 58

Galaxens fritids årskurs 1
08-706 65 49

Raketens fritids årskurs 2
08-706 65 91

BaZens fritids årskurs 3
08-706 65 47

Klubbens öppna verksamhet årskurs 4-6
08-706 85 24

Senast uppdaterad 24 augusti 2018