Föräldrainformation Lilla Alby skola

Här finns aktuell information om till exempel studiedagar, lov, terminsstart.

I Skolwebben/Infomentor hittar du som vårdnadshavare på Lilla Alby skola information från skola och fritids samt möjlighet att ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Skoladministratören, se rubriken KONTAKT.

En gång i månaden stänger skola och fritids klockan 16.00, då all personal träffas för Arbetsplatsträff/planering. Vänligen hämta ditt barn i god tid dessa tillfällen.


Vårterminen 2018

 • måndag 8 januari - Skola och fritids har stängt för planering.
 • tisdag 9 januari - terminens första dag, enligt ordinarie schema
 • måndag 29 januari kl. 18.00 - informationsmöte Skolval 2018/2019
 • v. 9 Sportlov: 26/2-2/3
 • fredag 30 mars Långfredagen - röd dag
 • v. 14 Påsklov: 2/4-6/4
 • torsdag 12 april studiedag åk 1-5
 • måndag 30 april - Lovdag - ingen skola, men fritids har öppet
 • tisdag 1 maj - röd dag
 • torsdag 10 maj Kristi Himmelsfärds dag - röd dag
 • fredag 11 maj Lovdag - ingen skola, men fritids har öppet
 • onsdag 23 maj kl. 9.00-10.30 - Nya sexåringar besöker förskoleklass.
 • måndag 4 juni kl. 17.30 Allsång i TuvanparkenPDF för elever, vårdnadshavare och medarbetare
 • onsdag 6 juni Sveriges nationaldag - röd dag
 • onsdag 13 juni - Skolavslutning - terminens sista dag
 • fredag 15 juni - Skola och fritids har stängt för utvärdering.

 • Skolan är stängd v. 29-31 (16/7-3/8). Fritids samverkar dessa veckor med annan skola/förskola.

Sommarfritids v. 25-33

Klicka på länken för mer information: Sommarfritids Lilla Alby skolaPDF


Höstterminen 2018

 • Tisdag 14/8 och onsdag 15/8 - både skola och fritids har stängt för planering.
 • Fredag 17/8 inskolning för nya sexåringar. Detta sker i halvklass antingen kl. 9.00-11.00 eller kl. 13.00-15.00. Samtidigt har skolledning information för vårdnadshavarna.
 • måndag 20 augusti - skolstart
  Upprop i klassrum kl. 9.00. Gemensam samling på vita skolgården kl. 10.00-10.30 med sång och musik, därefter fritids.
 • v. 44 (29/10-2/11) Höstlov
 • fredag 21 december - terminens sista dag.

Vårterminen 2019

 • måndag 7 januari - både skola och fritids har stängt för planering.
 • tisdag 8 januari - terminens första dag
 • v. 9 sportlov: 25/2-1/3
 • v. 16 påsklov: 15/4-22/4
 • onsdag 1 maj - röd dag
 • torsdag 30 maj Kristi Himmelsfärds dag - röd dag
 • fredag 31 maj Lovdag - ingen skola, men fritids har öppet,
 • torsdag 6 juni Sveriges nationaldag - röd dag
 • fredag 7 juni Lovdag - ingen skola, men fritids har öppet
 • tisdag 11 juni Skolavslutning
Senast uppdaterad 12 juni 2018