Kontakt

Skolledning

Marianne Saur Hedlund

Stefan Grufman
Biträdande rektor M-huset
08-706 83 40
stefan.grufman@sundbyberg.se


Johan Malmgren

Anders Andersson
Chef för elevhälsan
08-708 86 02
anders.andersson@sundbyberg.se

Göran Langer, Exploateringsansvarig

Kaldah Meka
Biträdande rektor S-huset
08-706 83 42
kaldah.meka@sundbyberg.se


Maria Lindeberg, tillförordnad

Christina Mugnosso
Biträdande rektor R-huset årskurs 7-9
08-706 81 53
christina.mugnosso@sundbyberg.se
 


Administration

Maria Lindeberg, tillförordnad

Gunilla Andersson
Administratör, expedition R-huset
08-706 87 80
gunilla.andersson@sundbyberg.se

Johan Malmgren

Sara Lindwall
Bibliotekarie
08-706 87 83
sara.lindwall@sundbyberg.se

Elevhälsan

Maria Lindeberg, tillförordnad

Therese Blomdahl
Kurator årskurs F-3
08-706 89 09
therese.blomdahl@sundbyberg.se
 


Marianne Saur Hedlund

Sun Karpe
Kurator årskurs 4-9
08-706 80 21
sun.karpe@sundbyberg.se


Johan Malmgren

Anna Romanazzi Segerstedt
Specialpedagog M-huset
08-706 89 00
anna.romanazzisegerstedt@sundbyberg.se

Birgitta Fahlgren Sylvén

Åsa Dahlin
Specialpedagog S-huset
asa.u.dahlin@sundbyberg.se

Birgitta Fahlgren Sylvén

Paula Falkevinge
Studie- och yrkesvägledare
paula.falkevinge@sundbyberg.se

Birgitta Fahlgren Sylvén

Jenny Lång
Skolsköterska
08-706 87 73
jenny.lang@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 31 januari 2017