Kontakt

E-postadress till skolan
duvboskolan@sundbyberg.se

Fritids/Förskoleklass

Stjärnan 08-706 87 85
Galaxen 08-706 85 12
Klubben 08-706 87 77
Förskoleklass: 08-706 85 15

Administrativ personal
Ann-Britt Sjöberg
Rektor
08-706 85 17
ann-britt.sjoberg@sundbyberg.se

Britt Blomberg
Skoladministratör
08-706 66 46
britt.blomberg@sundbyberg.se

Karin Wetterstrand
Specialpedagog
karin.wetterstrand@sundbyberg.se

Helena Jarlbo
Skolsköterska
08-706 67 09
torsdag och fredag
helena.jarlbo@sundbyberg.se

Evelina Plantin
Kurator
onsdagar och fredagar
08-706 66 12
evelina.plantin@sundbyberg.se
eve

Kalle Hörnström
Skolpsykolog
08-706 66 74
kalle.hornstrom@sundbyberg.se

Om du behöver komma i kontakt med personal på fritidshemmen eller ditt barns lärare så hänvisar vi till Skolwebben - Infomentor.

Senast uppdaterad 16 juni 2017