Kontakt

E-postadress till skolan
duvboskolan@sundbyberg.se

Fritids/Förskoleklass

Stjärnan 08-706 87 85
Galaxen 08-706 85 12
Klubben 08-706 87 77
Förskoleklass: 08-706 85 15
Årskurs 3 fritids: 0700-876746

Administrativ personal
Ann-Britt Sjöberg
Rektor
08-706 85 17
ann-britt.sjoberg@sundbyberg.se

Britt Blomberg
Skoladministratör
08-706 66 46
britt.blomberg@sundbyberg.se

Karin Wetterstrand
Specialpedagog
karin.wetterstrand@sundbyberg.se

Helena Jarlbo
Skolsköterska
08-706 67 09
torsdag och fredag
helena.jarlbo@sundbyberg.se

Lina Delvert
Kurator
08-706 66 12
(Ännu ej klart vilka dagar Lina är på Duvboskolan)
lina.delvert@sundbyberg.se

Kalle Hörnström
Skolpsykolog
08-706 66 74
kalle.hornstrom@sundbyberg.se

Om du behöver komma i kontakt med personal på fritidshemmen eller ditt barns lärare så hänvisar vi till Skolwebben - Infomentor.

Senast uppdaterad 19 februari 2018