Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller ledigt är det viktigt att du meddelar skolan innan klockan 07:45. Du måste anmäla varje dag under frånvarotiden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker främst via skolwebben InfoMentorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men kan även anmälas på telefonnummer 08-706 66 46. Det finns en telefonsvarare som tar emot ert meddelande och den läses av strax före klockan 08:00.

Observera att det även är viktigt att meddela sjukdom och ledighet till fritids under lov och studiedagar.

Forum

Duvboskolan har ett etablerat Forum som är till för att föräldrar, lärare och rektor ska kunna diskutera frågor som rör skolans verksamhet. Målet med Forum är att kunna ta tillvara på föräldrars engagemang och idéer för att utveckla skolan ytterligare. Rektor bjuder in till Forum två till tre gånger per termin. På Forummötena är klassrepresentanterna från varje klass välkomna.

Underhåll Duvboskolan

Underhåll av ytskikt på Duvboskolan är planerat med start sommaren 2018. Arbetet börjar med renovering av wc-utrymmen och storkök. Från 2019 och framåt fortsätter man med övriga ytskikt i klassrum, matsal, personalrum och övriga utrymmen.
Läs mer i Duvboskolan - utbyggnadsplaner och renoveringWord.

Duvboskolans terminstider 2018-2019

När det närmar sig skolstart är det bra att ha lite koll på Infomentor. Eventuella studiedagar kommer att kommuniceras via Infomentor.

Hösttermin 2018


Planeringsdagar

13-14 augusti - SKOLAN STÄNGD

Läsårets första dag

20 augusti

Höstlov

29 oktober–2 november, vecka 44

Höstterminens sista dag

21 december


Vårtermin 2019


Vårterminens första dag

8 januari

Sportlov

25 februari–1 mars, vecka 9

Påsklov

15 april–22 april, vecka 16

Lovdag

1 maj

Lovdag Kristi himmelsfärdsdag

30 maj

Lovdag

31 maj

Lovdag Sveriges nationaldag

6 juni

Läsårets sista dag

11 juni


I övrigt se kommunens terminstider här.

Håll koll på kalendern på Skolwebben - Infomentor för aktuell information!

Senast uppdaterad 18 juni 2018