Fritidsverksamhet

För barn 6 till 9 år gamla, som behöver omsorg efter skoldagens slut, erbjuder kommunen fritidshem. För 10-12-åringar erbjuder vi öppen fritidsverksamhet efter skoltid.

I Sundbyberg stad är fritidsverksamheten integrerat med grundskolan, vilket bland annat innebär att den bedrivs i skolans lokaler.

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du kontakta den skola där ditt barn går.

För en plats på fritids betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Här får eleven gå även om någon av föräldrarna är arbetslös eller hemma för syskons födelse.

Läs mer om aktuella regler och avgifter i dokument Avgifter.

Senast uppdaterad 12 juli 2017