Digitalisering i skolan

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg i sitt lärande.

Digital kompetens finns nu med i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför har regeringen infört digital kompetens i läroplanen.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Du kan läsa mer om digitalisering i skolan på Skolverkets webbplats: skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Molntjänster i skolan

En viktig del inom skolans digitalisering är användningen av det som brukar kallas molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn.

Det finns flera olika molntjänster. G Suite for Education och Microsoft Office365 är två tjänster som allt fler skolor använder. Molntjänster kan till exempel underlätta det formativa arbetssättet och göra arbetet mer tillgängligt.

För skolans del innebär det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och lärare oavsett vilken tid, eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till dataskyddsförordningen.

Som en del i skolans digitala satsning i Sundbyberg infördes molntjänsten G Suite for Education under läsåret 2017-2018 i stadens kommunala grund- och gymnasieskolor.

Läs mer om molntjänster i Sundbybergs skolor

Senast uppdaterad 15 augusti 2018