Ansöka till grundskola

När du ska välja skola i Sundbyberg kontaktar du rektorn på den skolan där du vill att ditt barn ska börja. Rektorn på skolan beslutar om det finns plats. Det finns inte någon central kö som man kan anmäla sig till.

Varje år görs skolval till förskoleklass och till årskurs 7. Brev skickas till vårdnadshavare hösten innan barnet ska börja skolan eller årskurs 7 med information om skolorna, när de har öppet hus och tid då ansökan ska skickas in.

Perioden för (2019) att välja skola till förskoleklass och till årskurs 7 är mellan 5 och 22 februari. Gör ditt val av skola på sidan Välja skola.

Är du nyinflyttad till kommunen och har barn som ska gå i grundskolan? Då gör du en särskild ansökan som du hittar under blanketter.

Fristående skola eller skola i en annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun kontaktar du själv den skola du vill att barnet ska börja på. Alla skolor har olika rutiner för hur de skriver in elever. I de flesta fall behöver du som vårdnadshavare inte kontakta kommunen, utan skolan kontaktar elevens hemkommun när eleven är inskriven. Varje elev har en skolpeng som följer med eleven till den skola han eller hon önskar gå på. Observera att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, något som kommunen inte betalar.

Fritidsverksamhet

För barn 6 till 9 år gamla, som behöver omsorg efter skoldagens slut, erbjuder kommunen fritidshem. För 10-12-åringar erbjuder vi öppen fritidsverksamhet efter skoltid. I Sundbybergs stad är fritidsverksamheten integrerat med grundskolan, vilket bland annat innebär att den bedrivs i skolans lokaler. Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du kontakta den skola där ditt barn går.

För en plats på fritidshem betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Här får eleven gå även om någon av vårdnadshavarna är arbetslös eller hemma för syskons födelse.

Nyinflyttad under läsåret

Är familjen nyinflyttad till Sundbyberg och önskar skolplacering i Sundbybergs kommunala skolor ska du använda blanketten "Ansökan - eleven folkbokförd eller nyinflyttad"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten lämnas till rektorn i den skola som önskas. Finns inga platser i skolan kan rektorn hänvisa till annan närbelägen skola.

Blanketten ska även användas av en elev folkbokförd i Sundbyberg som går i en fristående skola eller skola i en annan kommun, men som önskar plats i en av Sundbybergs kommunala skolor. Detta gäller under förutsättning att eleven inte kommer att omfattas av det ordinarie skolvalet.

Boende i annan kommun

Bor du i en annan kommun, men önskar att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Sundbyberg? Då ska du anmäla ditt intresse direkt till den grundskola du önskar plats i. Sundbybergs stad prioriterar boende i kommunen, men kan även ta emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Anmälan ska ske på blankett "Ansökan - Boende i annan kommun än Sundbyberg".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 5 februari 2019