Utvecklingssamtal

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg

Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. En gång per år erbjuder förskolan varje barns vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Vid samtalet kan man resonera om hur barnet trivs och utvecklas på förskolan. För att samtalen ska bli likvärdiga på alla kommunens förskolor finns ett material framtaget som förskolorna ska använda.

Materialet är utformat som ett  dokument för varje barn och läsår där personalen  dokumenterar barnets lärande och utveckling.
Utvecklingssamtalet grundar sig på läroplanens strävansmål kring barnets utveckling och lärande.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017