Starta enskild verksamhet

I Sundbybergs stad är det barn- och utbildningsförvaltningen som handlägger och utreder ansökningar om att starta fristående verksamhet. Förskolenämnden fattar beslut om godkännande.

Ansökan om att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs under rubriken Blanketter och ifyllda dokument skickas med bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg. Handläggningstiden är mellan fyra och sex månader.

Det krävs ett godkännande om en ny huvudman önskar ta över befintlig verksamhet. Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännande och beslutat om rätt till bidrag är uppsagt av tidigare huvudman.

Förändring i godkänd verksamhet; såsom flytt av verksamhet, utökning av antalet platser eller andra väsentliga förändringar kräver nytt godkännande.

Mindre förändringar ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen.
En anmälan ska skickas postalt till
Barn och utbildningsförvaltningen
Förskolenämnden
Östra Madenvägen 4
17292 Sundbyberg samt skickas via e-post till: forskolenamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 24 april 2018