skola, utbildning, junibacken, pappa, barn, pojke, bakgård

Öppna förskolan Junibacken

Junibackens öppna förskola i Hallonbergen är till för alla föräldrar och barn i kommunen.

Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar eller andra vuxna som själva tar ansvar för sina barn under vistelsen på öppna förskolan. 

 

Sångstunder

Dag

Tid

Måndag

10:00

Tisdag

11:30 och 14:00

Onsdag

10:00 och 14:00

Torsdag

10:00  och  14.00

Fredag

10:00

 

Om förskolan

Öppna förskolan Junibacken är en avgiftsfri mötesplats för yngre barn och deras föräldrar. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar samt ge ditt barn möjlighet att leka med andra barn. Vi har musikstunder, babymassagegrupper, tematräffar,  samt riktade grupper i samarbete med BVC.

På Junibacken arbetar två förskollärare med lång erfarenhet av barn. Tillsammans kan vi dela erfarenheter, tankar och idéer. Hos oss blir alla en resurs för varandra.

Mål

  • Ge barn och deras föräldrar möjlighet att stärka sina sociala nätverk.
  • Skapa samarbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.
  • Stödja ett jämställt föräldraskap.
  • Fungera som ett kunskaps-och informationscentrum.
  • Vara tillgängliga och ge god service.
  • Erbjuda anpassade tjänster som ger förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande för barn och föräldrar.

Förebyggande samtal

Familjebehandlare erbjuder samtalsstöd till föräldrar.

Du kanske har funderingar över ditt barn eller föräldraskapet. Du är välkommen att boka tid för enskilda och kostnadsfria samtal. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Träffa föräldraskapsstödjare.

På onsdagar kl.13.00-15.00 samt torsdag kl. 13.30- 14.45 finns det möjlighet att träffa Liisa eller Ulrica för att lyfta fram frågor om föräldraskapet och ha stödsamtal.

  Förebyggande familjebehandlare:

Liisa Hemanka
Telefon: 08-7068805              
E-post: liisatellervo.himanka@sundbyberg .se

Ulrica Nilsson Hagman
Telefon: 08-7068296
E-post: ulrica.nilssonhagman@sundbyberg.se


HBTQ-certifierad verksamhet

Under våren 2017 blev vi klara med vår hbtq certifiering. Genom hbtq certifieringen har vi ökat kunskapen och medvetenheten hos oss på öppna förskolan, sett till de barn och de besökare vi har till verksamheten. Vi utgår från barnens rättigheter, allas lika värde och bemötandet i våra mellanmänskliga möten utifrån ett hbtq perspektiv.

Vi arbetar med utgångspunkt heteronormen och hbtq-frågor, de sju diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter i vardagen samt främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med med oss på öppna förskolan och medborgare i Sundbyberg stad.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018