Kränkande behandling, trygghet och säkerhet

Barn i Sundbyberg ska känna sig trygga i förskolan och på fritiden.

Sundbybergs stad arbetar kontinuerligt med att säkerställa tryggheten för barn och unga. Alla kommunala förskolor i Sundbyberg arbetar mot mobbning och kränkande behandling.

På varje förskola finns riktlinjer för hur man arbetar för att förhindra mobbing och kränkande behandling. Vänd dig till ditt barns förskola om du vill ta del av riktlinjerna.

Senast uppdaterad 24 november 2017