skola, utbildning, viggen, rutschkana, barn, skolgård

Viggen

Viggens lokaler är ljusa, luftiga och stora . För att anpassa miljön till barngrupperna har vi skapat olika lekhörnor i rummen. Förskolan ligger i bottenvåningen av Ängskolan, som vi delar gård med.

Förskolan Viggen startade i augusti 2010 i nybyggda energisparande lokaler. Läget gör det möjligt för oss att utforska närmiljön, såsom Golfängarna, Storskogen och Lötsjön. Från och med 2014 är förskolan Hejaren en avdelning inom förskolan.

Avdelningar

Viggen består av två baser, en bas regnbågen med barn mellan 1-3 år och en bas Cirrus med barn 3-6 år.

Avdelningen Hejaren

Avdelningen ligger i centrala Sundbyberg, nära kyrkan och har närhet till många lekparker, grönområden och Lötsjön

Organisatoriskt tillhör denna avdelning Viggens förskola.

Pedagogik

Vi på Viggen arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro. Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande. På förskolan arbetar vi med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan arbetar för att bli certifierade enligt Grön Flagg, som stiftelsen Håll Sverige Rent driver.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet. Om du är intresserad så kan du som förälder gå med i vårt föräldraråd som ses två-tre gånger per termin. Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 19 februari 2018