Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller ledigt kontakta ditt barns avdelning.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff under
våren 2018:
Måndag 29 januari

Tisdag 13 februari

Onsdag 14 mars

Måndag 16 april

Onsdag 16 maj

Måndag 4 juni

Pedagogiska utvecklingsdagar

Två dagar per termin är förskolan stängd för planering. Meddela personalen snarast om du har behov av omsorg för ditt barn under dessa dagar. Vi ordnar då med barnomsorg på annan förskola

Måndag 12 februari

Måndag 14 maj

Senast uppdaterad 30 januari 2018