Västra Brotorp

Förskolan Västra Brotorp ligger naturskönt vid Igelbäckens naturreservat. Förskolan består av två våningar i ett fristående hus, beläget i ett nybyggt bostadsområde. I förskoleenheten ingår även Kymlinge och Lilla Ursviks förskolor.

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, två för barn i åldern 1-2år; Myran och Snigeln, en för barn 2-4 år; Fjärilen och två för barn 3-5 år; Myggan och Trollsländan. Sammanlagt arbetar det sjutton förskollärare och barnskötare på förskolan.

Pedagogik

Vår vision

På Västra Brotorp lägger vi stor vikt vid att barnen ska uppleva glädje och känna sig trygga. Tillsammans leker och lär vi av och med varandra. Vi visar omtanke om varandra och om vår gemensamma miljö.

Hela förskolans verksamhet planeras och genomförs enligt läroplan för förskolan (Lpfö98/10). Det pedagogiska innehållet samt den sociala och fysiska miljön är väl strukturerad.

De äldre förskolebarnen gör regelbundna utflykter till skogen hela verksamhetsåret. De yngre barnen gör utflykter till skogen under höst och vår.

Tema

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema på vår förskola. Just nu är temat Djuren i skogen.  I temaarbetet arbetar vi mot både de sociala målen och kunskapsmålen i läroplanen. Arbetet pågår under hela läsåret, det utvecklas via olika projekt. I temat ingår även miljöarbetet, Grön flagg, där vi arbetar med området Djur och natur. Förskolan är Grön Flagg-certifierad.

Förskolans dagsrutiner:

  • 07.00 förskolan öppnar
  • 07.30-07.45 frukost
  • 07.30 fri lek
  • Förmiddag: utevistelse/planerad aktivitet, fruktstund och samling
  • 11.15 (cirka) lunch och därefter vila
  • Eftermiddag: planerad aktivitet, lek
  • 14.15 (cirka) mellanmål
  • 15.00 (cirka) utevistelse eller fri lek inne
  • 17.30 förskolan stänger    

Besöka förskolan

Vill du besöka vår förskola? Välkommen på visning:
Torsdag 24 maj kl. 9.30
Måndag 18 juni kl. 9.15

Kontakta Susanne Persson inför ditt besök:
via mail: susanne.persson@sundbyberg.se 

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis

Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.

Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.

Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.

Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 16 maj 2018