Ugglan

Ugglan är en heldygnsomsorg som öppnade i april 2013. Här går barn som har vårdnadshavare med behov av barntillsyn tidiga morgnar, sena kväller, nätter och helger. Barnen på Ugglan är i åldrarna ett till sex år (dagtid) och upp till tolv år under kvällar, nätter och helger.

Ugglan är en liten förskola med en avdelning. Vi har hög personaltäthet vilket gör det möjligt att i stor utsträckning låta barnens intressen styra. Under dagtid, mellan klockan 7 och 17, har vi en verksamhet som följer förskolans läroplan. Då har vi aktiviteter som till exempel skapande, lek, rörelse, utevistelse med mera. Ugglan har ingen egen gård så vi går dagligen iväg till parker och skogsdungar i närområdet samt använder oss av vår grannförskola Vargens gård och närliggande Ängskolans skolgård för lek och bollspel. Vi har även möjlighet till lite längre utflykter på helger som att åka till 4H-gårdar, besöka museum, bibliotek med mera.

För att verksamheten ska fungera väl på kvälls- och nattid arbetar all personal mycket med att skapa trygghet och lugn för både barn och föräldrar. 

OBS! Det går inte att vara inskriven på två förskolor samtidigt. Får man plats på Ugglan utifrån behov av omsorg på till exempel kvällar och helger så gäller även denna plats på veckodagar. Däremot kan skolbarn, som har fritidshemsplacering, också vara inskrivna på Ugglan, det vill säga ha dubbla placeringar. Fritidshemmet har omsorgsansvaret på dagtid och Ugglan har det på kvälls- och nattetid samt helger.

Under 2015 blev Ugglan miljöcertifierade enligt "Grön Flagg" och arbetar tillsammans med barnen med olika utvecklingsområden för att skapa en miljö där vi värnar om naturen och varandra.

Har du ytterligare frågor om verksamheten går det bra att kontakta förskolechef Ann-Charlotte Halén vars kontaktuppgifter finns under kontaktmenyn.

Öppet hus

Kontakta förskolan om du vill komma på besök. Telefon, 08–706 80 77  eller ugglan@sundbyberg.se

Ansökan

Görs via e-tjänst, se under relaterat innehåll. Arbetsgivarintyg och schema skickas separat. Läs mer under Ansökan, avgifter och uppsägning under relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 30 januari 2018