Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjuk eller ledig vill vi att du meddelar oss senast kl 08.00. Meddela oss även dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.

Om barnet insjuknar under tiden på förskolan meddelar vi dig direkt. Därför är det viktigt för oss att ha aktuella telefonnummer där vi kan nå målsman under dagen.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff hösten 2017:

Måndagen den 28 augusti

Tisdagen den 26 september

Onsdagen den 25 oktober

Måndagen den 20 november

Torsdagen den 14 december

Planeringsdagar

Följande dag är förskolan stängd Hösten 2017:

Måndagen den 14 augusti

Tisdagen den 15 augusti

Senast uppdaterad 26 juni 2017