Blixten - språkförskoleavdelning

Blixten är en språkförskoleavdelning med 12 barn i åldern 3-5 år, varav 6 barn med språkstörning. Verksamheten bedrivs som en avdelning på Polaris förskola.

Barn med språkstörning har ett stort behov av språklig stimulans och träning. Sundbybergs stad och Talkliniken på Danderyds Sjukhus AB driver tillsammans en förskoleavdelning för barn med språkstörning. Här arbetar två förskollärare och en barnskötare med specialpedagogisk kompetens, och en logoped. 

På Blixten arbetar vi med en tydlig struktur samt tecken- och bildstöd för att underlätta samt stödja kommunikation och språkutveckling. Under dagen arbetar vi ofta i små grupper och möjligheten till vuxenstöd är stor.

Ansökan

För att ansöka om språkplats på språkförskoleavdelningen Blixten behövs en logopedremiss. Ta kontakt med er BVC för att få en logopedremiss och mer information.
Sista ansökningsdag är den 15:e februari.
Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till oss via telefon.

För att få en placering på språkförskoleavdelningen Blixten krävs det att barnet har en språkstörning som inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning, till exempel hörselskada eller utvecklingsstörning.
Vårt upptagningsområde Sundbybergs stad.

Vad innebär en språkplatsplacering på Blixten?

Verksamheten följer förskolans läroplan (Lpfö 98/10) med specialpedagogik och språkfokus som en röd tråd genom hela verksamheten.

Vi erbjuder individuell språkträning minst två gånger i veckan till barnen med språkstörning. Dessutom har alla barn språkgrupp en gång i veckan. Barnen delas då in i smågrupper och övningarna anpassas efter barnens språkliga förmåga.

Det är viktigt med daglig närvaro på språkförskoleavdelningen för att få så mycket språkbehandling som möjligt och på så vis optimera barnets språkutveckling och samspel med andra barn. Hela arbetsgruppen arbetar tillsammans för att stödja barnens kommunikation, språkutveckling och lärande.

Vi erbjuder föräldrautbildning inom språkstörning, språkutveckling, förhållningssätt (exempelvis gränssättning) samt tecken- och bildstöd. Vi lägger stor vikt vid samverkan med vårdnadshavare och vi har täta utvecklingssamtal (2-3 gånger per termin).

Kontaktpersoner: 
Annkie Wergeni-Johansson 0700-87 62 37
Emmy Hadvall Logoped 08-123 584 24

Senast uppdaterad 13 september 2017