Pluto

Förskolan Pluto ligger på Skvadronsbacken i Rissne. Vi har en stor kuperad gård med många lekmöjligheter. Här finns bland annat två sandlådor, en klätterställning och ett lekhus. På vintern kan barnen åka stjärtlapp i en liten backe. Förskolan ligger på bottenplanet i ett hyreshus.

Avdelningar

Pluto består av tre avdelningar som heter Sputnik, Planeten och Galaxen.

Pedagogik

Vi på förskolan arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro.

Alla avdelningar arbetar framför allt med tre områden: drama/rörelse, sång/musik och skog/kretslopp. Vi har både organiserad lek och fri lek. Vi utgår alltid ifrån leken eftersom vi anser att det är genom leken som barnen lär sig mest och bäst.

Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande. På Plutos förskola arbetar vi med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

På Pluto har vi "öppna dörrar". Det innebär att barnen kan besöka varandra över avdelningsgränserna och vara med att påverka vem de vill leka med. Vi tycker detta är ett bra sätt att bygga nätverk mellan barnen på de olika avdelningarna och att ge barnen inflytande.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet. Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.


Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018