Pjäsbacken

Pjäsbacken ligger på bottenvåningen i två bostadshus i Rissne. Lokalerna är stora och ljusa. Rummen är inredda efter ett visst tema. Vi har närhet till skog och natur. Precis nedanför förskolan finns en parklek som vi ofta går till. Vid vissa aktiviteter samarbetar vi med närliggande förskolor.

Verksamheten bedrivs i två hus - hus Orion och hus Capella. Husen ligger mittemot varandra med bara en vändplan som skiljer dem åt.

På hus Capella har vi inga avdelningar, utan barnen har hemvister där de har sina tillhörigheter. På hus Orion finns två avdelningar som heter Castor och Pollux. 

Pedagogik

Vi på Pjäsbacken arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro.
Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande.
På förskolan arbetar vi med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet.
Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer i Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Senast uppdaterad 21 maj 2018