Neptunus

Neptunus förskola ligger på gränsen mellan Duvbo och Rissne, alldeles i närheten av skog och ängar. Förskolegården är naturligt kuperad.

Avdelningar

Neptunus är uppdelat i tre avdelningar som heter Blå, Röd och Gul.

Pedagogik

Vi på Neptunus förskola arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro. Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande.

Vi arbetar i projektform sedan hösten 2013 och barnen är med och påverkar sina projekt. Via projekten väver vi in delmålen från förskolans läroplan. Vi arbetar aktivt för att ge alla barn samma möjlighet till stimulans i form av olika aktiviteter.

På Neptunus förskola arbetar vi med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet. Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018