Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Ring ditt barns avdelning senast kl 07.30 om ditt barn är sjukt eller ledigt. Ring också senast kl 15.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl. 16.00 för arbetsplatsträff under hösten 2017

Torsdagen den 17 augusti

Torsdagen den 21 september

Onsdag den 18 oktober

Tisdagen den 14 november

Torsdagen den 14 december

Pedagogisk utvecklingsdag

Två dagar per termin är förskolan stängd för planering. Meddela personalen snarast om du har behov av omsorg för ditt barn under dessa dagar. Vi ordnar då med barnomsorg på annan förskola.

Torsdagen den 7 september

Fredagen den 8 september

Senast uppdaterad 28 juni 2017