Lilla Ursvik

Lilla Ursvik är en förskola bestående av två avdelningar som har ett nära samarbete med varandra.
I förskoleenheten ingår även Kymlinge och Västra Brotorps förskolor.

Avdelningar

Våra avdelningar heter Gläntan och Dungen. På Gläntan går våra yngsta barn 1-3 år. På Dungen går de äldre barnen 3-5 år. På hela förskolan arbetar just nu 12 förskollärare och barnskötare.

Pedagogik                                                                                             
Verksamheten i förskolan präglas av glädje och varma relationer. Den utmärks av nyfikenhet och utforskande. Pedagogernas förhållningssätt är medvetet och demokratiskt.

Verksamhetsidé:                                                                                                          På Lilla Ursvik vill vi ta vara på barnens nyfikenhet och vilja att lära och utvecklas. Vi jobbar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens tankar och intressen står i centrum för verksamheten. Vi pedagoger strävar alltid efter att vara medforskande och närvarande.                            

Förskolan erbjuder en genomtänkt blandning av lek, projekt och schemalagda aktiviteter utifrån förskolans läroplan, Lpfö98/10. Förskolan är Grön Flagg- certifierad.

Visning av förskolan: 8:30-9:00

Onsdagen den 14 februari
Torsdagen den 22 mars
Torsdagen den 26 april
Torsdagen den 24 maj
Anmälan görs till Berit Jacobsson-Landberg via e-post.berit.jacobsson-landberg@sundbyberg.se

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Senast uppdaterad 21 maj 2018