Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Kontakta ditt barns avdelning om ditt barn är sjukt eller ledig.

Arbetsplatsträffar

 

Vid dessa tillfällen stänger förskolan kl 16.00 våren 2018

Måndagen den 22 januari

Måndagen den 19 februari

Måndagen den 19 mars

Måndagen den 16 april

Måndagen den 14 maj

Utvecklingsdagar

Följande dagar är förskolan stängd våren 2018:

Fredagen den 23 mars

Fredagen den 20 april

Förskoleråd

Måndag 16 april 7.45-8.30

Öppet hus

Du är välkommen att besöka förskolan Lekplatsvägen
Fredag 4 maj kl. 9.30
Fredag 1 juni kl.9:30

Anmäl dig till:
Susanna Angerfelt 08-706 86 94
susanna.angerfelt@sundbyberg.se  eller
Inga-Lill Samuelsson 08-706 65 19
inga-lill.samuelsson@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 13 april 2018