Lekplatsvägen

Lekplatsvägen ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Sundbyberg. Vi har promenadavstånd till flera parker och grönområden, sim- och ishall samt Lötsjön, som är ett fågelreservat.

Avdelningar

Arbetslag Skogsstjärnan består av avdelningarna Skogen med barn i åldrarna 1-5 år och avdelningen Stjärnan med barn i åldrarna 1-5 år.

Arbetslag Solrosen består av avdelningarna Solen med barn i åldrarna 1-3 år och Rosen med barn i åldrarna 3-5 år. 

Pedagogik

Vi strävar efter att barnen själva ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed kunna påverka sin vardag. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi, utmana och uppmuntra till socialt samspel.

Vi arbetar medvetet med språket i alla åldrar bland annat genom högläsning, sagopåsar och drama. Vi ger barnen tid, stöd och uppmuntran till lek och aktiviteter i smågrupper, där de får utforska, upptäcka och fungera i en trygg miljö. Tema-arbete, rörelselekar, bildskapande och musik är dagliga inslag på förskolan. 

Vi arbetar även kontinuerligt med Grön Flagg miljöcertifiering. Vi odlar bland annat växter i återvunna mjölkpaket och går till miljöstationen med barnen. Vi arbetar  med olika material för att visa hur man kan åter vinna ”skräp” samt hur man gör roliga och kreativa saker med detta. 

Vi går ofta på promenader i vår närmiljö och gör utflykter till närliggande lekparker. Genom samtal och pedagogisk dokumentation vill vi synliggöra barnens utveckling och lärande. 

 

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018