Lärkan

Förskolan Lärkan öppnades i nyrenoverade lokaler i mitten av augusti 2015. Förskolan har tre baser, där det arbetar sex pedagoger per bas. Förskolan är belägen på Tuletorget och har i sin närhet naturområdena Golfängarna och Lötsjön. Det är också nära till kommunala färdmedel.  

Verksamheten utgår från Reggio Emilia filosofin som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi organiserar oss i projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Utifrån barnens tankar och intressen ger vi dem nya utmaningar. Genom projektarbete tar vi tillvara på barnens nyfikenhet, intressen, tankar och då kan vi utveckla deras drivkrafter i det egna lärandet. I projektarbetet lär barnen av varandra i mindre grupper och utvecklar samtidigt ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. På så sätt stärker pedagogerna barnens självkänsla, lärandet av varandra, förmågan att uttrycka sig på många olika sätt samt barnens lust att lära.

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för oss där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Det används också till att reflektera tillsammans med barnen så att de kan utveckla sitt lärande.

Förskolan har tre baser. Björken och Linden med barn i åldrarna 1-2 år och Eken med barn i åldrarna 2-5 år. Varje bas delas upp i mindre projektgrupper med två till tre pedagoger i varje grupp.

Besök förskolan

Visning av förskolan sker första onsdagen i varje månad kl. 9:30 (förutom januari månad då visning är onsdagen den 10 januari kl. 9.30.)

Anmäl dig eller boka en annan tid för besök hos Linda Vandin via telefon 08-706 67 21 eller mail till:  linda.vandin@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 12 mars 2018