Illustration av Kymlingeskolan

Kymlinge

Kymlinge förskola ligger mitt i Stora Ursvik i samma byggnad som Kymlingeskolan. Byggnaden är planerad att kunna bli miljöklassad mot guld, vilket bland annat innebär att material genomgående valts ur ett hållbarhetsperspektiv - för hälsa och miljö.

Byggnaden ligger nära natur och grönska. Skolgården har ritats av en landskapsarkitekt och är avsedd för barn 1-12 år, med avgränsade och inhägnade ytor för de yngre barnen. Under nästkommande år (2018) kommer förskolan att flytta till nya lokaler i området. Maten tillagas i eget kök, och frukost serveras för de som anländer tidigt. I förskoleenheten ingår även Forskaren, Västra Brotorp och Lilla Ursviks förskolor.

Verksamheten i Kymlinge avslutas i juli och från och med augusti flyttar barnen till förskolan Forskaren.

Avdelningar

Kymlinge förskola består i nuläget av fyra baser, Solrosen (1-3 år), Kråkbäret (1-4 år), Månviolen (3-5 år) och Myrliljan (3-5 år)

Pedagogik

Vår vision:

I Kymlinge förskola upptäcker och utforskar barn och pedagoger tillsammans. Förskolan vill erbjuda en lockande lärandemiljö där ett hållbart tänkande ligger som grund. Alla ska få känna att de är värdefulla och att olikheter är en tillgång. Det ska vara roligt att vara i förskolan.

Verksamhetsidé

Barn är kompetenta, tänkande och unika människor. De ska få möjlighet att ha inflytande över sin miljö, där tillfällen ges att pröva många olika uttrycksformer som dans, rörelse, musik, målning, böcker, naturvetenskapliga experiment, skapande i olika former med mera. Barnens tankar och intressen ska stå i centrum för verksamheten.

Tema/Projekt

De olika målområdena vävs in i ett gemensamt tema, som i sin tur leder till olika projekt, allt utifrån barnens intressen. Temaarbetet kopplas till förskolans läroplan.
"Med ett tematiskt arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande" (Lpfö 98)

Visning av förskolan

Du som söker förskoleplats och vill göra ett besök på förskolan är välkommen på följande tider:

Torsdagen den 28 september kl 8:00-9:00

Tisdagen den 31 oktober klockan 8:00-9:00

Onsdagen den 29 november klockan 8:00-9:00

Torsdagen den 11 januari klockan 8:00-9:00

Tisdagen den 27 februari klockan 8:00-9:00

Tisdagen den 27 mars klockan 8:00-9:00

Verksamheten i Kymlinge avslutas i juli och från och med augusti flyttar barnen till förskolan Forskaren

Vid eventuella frågor kontakta: Berit Jacobsson-Landberg via e-post berit.jacobsson-landberg@sundbyberg.se

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Liksom de andra kommunala förskolorna i Sundbybergs stad arbetar även Kymlinge förskola med olika gemensamma pedagogiska program och aktiviteter:

Start och Stegen (Stegvis)
Pedagogiskt program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.

Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.

Matematiksatsning
Stärker förskolornas undervisning i matematik

Naturvetenskap och teknik
Skapa förutsättningar för att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, samt utvecklat förståelse för sin egna delaktighet i naturens kretslopp och för enkla vetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat Mini-Röris, som är ett rörelseprogram från Friskis och Svettis.

Grön Flagg
Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling i skola och förskola.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter. 

Senast uppdaterad 25 april 2018