Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Om ditt är sjuk eller ledig kontakta oss så fort som möjligt. Det är även viktigt att efter en sjukdomsperiod som går över helgen att friskanmäla barnet före kl 08.00. Meddelande går att lämna på vår telefonsvarare dygnet runt, 08-706 86 71

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff:

Tisdagen den 30 januari

Tisdagen den 20 februari

Onsdagen den 14 mars

Torsdagen den 12 april

Måndagen den 14 maj

Planeringsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

Torsdagen den 19 april

Fredagen den 20 april

Förskoleråd


Vårmarknad

Varje år anordnar Kullens förskola en vårmarknad tillsammans med barn och föräldrar. I år kommer vårmarknaden vara

Inskolning

När ditt barn börjar på förskolan har vi en inskolningsperiod. Det innebär att man som förälder är med sitt barn under c:a 3 dagar på förskolan. Tiden kan variera beroende på barnets ålder och behov.

Visning av förskolan

Visning av förskolan sker på följande tider våren 2018
kl: 9.00.
Fredag 26 januari
Fredag 23 februari
Fredag 23 mars
Fredag 27 april
Fredag 25 maj

Om ni är intresserade av att besöka förskolan kontakta:
Mallo Vesterlund Pedagogisk lagledare på tfn: 08-7068024 eller via
e-mail: marjut.vesterlund@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 19 januari 2018