Klippan

Klippan ligger i Lilla Alby. Förskolan har plats för cirka 120 barn. Lokalerna är rymliga, ljusa, trevliga och renoverades 2016.I förskolans närområden finns även idrottshall, fotbollsplan samt lekparker.

Vision

Vår pedagogiska miljö inspirerar, stimulerar ,väcker nyfikenhet och lust att lära. Våra kompetenta och engagerade medarbetares gemensamma förhållningssätt präglas av respektfulla möten och en stark tilltro till alla individers förmåga. Barnens upplevelser är att de alltid står i fokus. Arbetsmiljön är god för såväl stor som liten. Föräldrar känner sig delaktiga och välkomna. Sundbybergs kommunala förskolor är mötesplatser för lärande och gemenskap.

Pedagogik

Vi strävar mot målen genom att arbeta tematiskt utifrån sagor. Med sagan som utgångspunkt ges möjligheter till mångsidigt lärande; Språk, matematik, teknik, fantasi och lek stimuleras. Det man upplever minns man och när man har roligt skapas de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.

Vi har samma tema på hela förskolan för att skapa samarbete och ett sammanhang för barnen. Vi arbetar med temat i mindre grupper för att ge barnen tid för samtal. Det ger samtidigt oss pedagoger möjlighet att hjälpa barnen att sätta ord på tillvaron, bekräfta, utmana och uppmärksamma barnet i sitt egna lärande.

Barnen får återkommande Musikspråka - stunder där de med trummor och andra instrument får utforska och utveckla språk, samspel och musikalitet.

Genustänkandet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor utan begränsning utifrån stereotypa könsroller.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Liksom de andra kommunala förskolorna i Sundbyberg stad arbetar vi med gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegen (Stegvis)
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018