Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Ring ditt barns avdelning om ditt barn är sjukt eller ledigt.

Arbetsplatsträffar


Vid dessa tillfällen stänger förskolan kl 16.00 våren 2018:

Måndagen den 22 januari

Måndagen den 19 februari

Måndagen den 19 mars

Måndagen den 16 april

Måndagen den 14 maj

Utvecklingsdagar

Följande dagar är förskolan stängd våren 2018:

Fredagen den 23 mars

Fredagen den 20 april

Förskoleråd

Tisdag 24 april kl. 7.45-8.30

Öppet Hus

Du är välkommen att besöka Karusellens förskola
Fredagen den 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5 och 8/6 kl: 9.30
För anmälan kontakta Camilla Pettersson på
08-706 65 23 eller camilla.pettersson2@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 8 mars 2018