Föräldrainformation

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller ledig ring senast klockan 08.00 på morgonen. Kontakta barnets avdelning dagen innan barnet kommer tillbaka.

Om ni söker kontakt med förskolan på morgon före kl 8.00 samt eftermiddag efter kl. 16.00 kontakta förskolan på nr. 070-0875081.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16:00 för arbetsplatsträff:

Måndag 21 august

Måndag 18 september

Måndag 16 oktober

Måndag 13 november

Måndag 11 december

Planeringsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

Fredag 15 september

Måndag 11 december

Öppet hus

Första måndagen i varje månad kl 9:00 är det visning av förskolan.
(ej januari, juni, juli och augusti)
Kontakta förskolan på 08-706 86 81 för ytterligare information.

Senast uppdaterad 28 augusti 2017