skola, utbildning, förskola, granatäpplet, innegård, plats, skola, byggnad

Granatäpplet

Granatäpplet ligger nära naturen, granne med Igelbäckens naturreservat. Förskolan har två utegårdar som erbjuder varierande möjligheter till kreativitet, lek och lärande.
I förskoleenheten ingår även Milots förskola.

På förskolan tillagas maten i vårt eget kök av vår kock, som serverar frukost, hemlagad lunch och mellanmål. Vi använder råvaror som till viss del är ekologiska och närproducerade, samt att vi är en sockerreducerad förskola.

Barngrupper

Granatäpplet består av nio barngrupper på fyra baser, Grön, Röd, Blå och Gul.

Pedagogik

Vision: Vår strävan är att alla barn på förskolan ska känna sig trygga och utvecklas till självständiga, demokratiskt tänkande individer och kunna samspela med andra i grupp. Förskola ska lägga grunden för deras livslånga lärande.

Verksamhetsidé

Barn är kreativa, fantasifulla, idérika och kompetenta individer, därför låter vi barnens tankar och intressen stå i centrum för hur vår verksamhet utformas. Vi strävar efter att barnen stora och små själva ska kunna/vilja/våga uttrycka sina tankar och idéer så att de kan påverka och forma sin lärmiljö och vardag. Vi väver samman barnens intressen och följer riktlinjer och mål i läroplan i förskolan (Lpfö 98/16) för att kunna erbjuda dem spännande, utmanande lärmiljöer där barnen får möjlighet till att ha inflytande över sin tillvaro.

Med leken som utgångspunkt arbetar vi med att utveckla barnens fantasi, utmana varje barn utifrån dess förmåga och uppmuntra till socialt samspel. Vi pedagoger är närvarande i leken och finns där som stöd för barnen i deras sociala samspel. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi samt utmana och uppmuntra till socialt samspel.

Jämställdhetsperspektivet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska i förskolan ges samma förutsättningar till att prova och utveckla förmågor utan begränsningar. Målet är inte likhet utan fler valmöjligheter.

Vi lägger stort fokus på de vardagliga rutinerna så som på och avklädning, ta mat själv och duka vid måltider osv.
Barnen ska få möjlighet att utifrån sin egna förmåga prova och kunna utveckla nya färdigheter. Vi ser barnen som kompetenta och kunnande individer där alla kan göra något utifrån sin egna förmåga.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis Pedagogiskt program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens. Vi börjar arbeta med detta material från 2 års ålder.

Grön Flagg "Håll Sverige rent" har utformat en certifiering för förskolor. Tillsammans med barnen ska arbetet med Grön Flagg leda till att öka barnens medvetenhet om nedskräpning, återvinning, naturen och teknik.

Språk Sundbyberg stad har ett gemensamt fokusarbete med att öka den språkliga medvetenheten och synliggöra flerspråkigheten i verksamheten på våra förskolor. Vår enhet har valt att arbeta med detta genom att tillföra två huvudsakliga arbetsverktyg till samtliga verksamheter. "Före Bornholmsmodellen" är ett verktyg för de äldre barnen , där vi arbetar kring sagor, ramsor och där vi bygger upp språksamlingar för att öka barnens språkförståelse. "Babblarna" är ett verktyg för de yngre barnen, där vi arbetar med de första språkljuden som är den viktiga grunde för barnen språkutveckling. Babblarna är en viktig och levande del som vävs in i verksamheten. Enheten har en språk/talpedagog knuten till sig.

Miniröris Friskis och Svettis har utvecklat ett friskvårdsprogram som heter miniröris för barn, där barnen får möjlighet att genom lek i grupp utföra olika rörelseprogram.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Öppet hus

Är ni intresserade av en plats på Granatäpplet åt ert barn? Då är ni varmt välkomna att hälsa på för en visning av förskolan.

Vi har visningar på enheten sista onsdagen i varje månad klockan 9.00.
Visning sker först på Granatäpplet därefter vidare visning på Milot.

För att anmäla er till ett besök kontaktar ni
Blå avdelning 08-706 86 25.

Senast uppdaterad 30 januari 2018