Föräldrainformation

Förskolan öppnar för de första barnen på måndag vecka 10. Det byggs fortfarande i området och det finns för närvarande bara en till- och frånfartsväg öppen.

Vägen till och från förskolan Forskaren går från Milstensvägen in på gamla Enköpingsvägen. Ett par hundra meter svänger vägen av till höger in på en vändplan framför förskolan.

Byggtrafik kommer att finnas i området under en längre period. Var därför extra försiktig och uppmärksam när du går, cyklar eller tar bilen till och från förskolan.

Efter hand under våren kommer fler vägar att öppnas fram till förskolan. Information om detta uppdateras fortlöpande.

Senast uppdaterad 2 mars 2018