Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Ta kontakt med förskolan om ditt barn är sjukt.​

Öppet hus

Den första torsdagen i varje månad kl. 9:30 är det visning av förskolan (dock ej januari, juni, juli och augusti).
Kontakta på 08-706 89 81

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff

Måndag 21 augusti

Måndag 18 september

Måndag 16 oktober

Måndag 13 november

Måndag 11 december

Planeringsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

Fredag 6 oktober

Måndag 11 december

Senast uppdaterad 16 augusti 2017