Ekbacken

Vår förskola ligger i anslutning till Duvbo villaområde, intill en skog och med promenadavstånd till flera parker.

Avdelningar

På Ekbacken har vi fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar 1-3 grön och blå samt två syskonavdelningar 3-5 gul och röd.

Pedagogik

Förskolan strävar efter att ge barnen en trygg och positiv förskoletid att ta med sig vidare ut i livet. Vi strävar efter att barnen själva ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed kunna påverka sin vardag. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi, utmana och uppmuntra till socialt samspel. Varje barn har sin egen pärm med fotografier, teckningar och kommentarer om barnets utveckling i lek och lärande. Vi jobbar även med TRAS, som är en tidig observationsmetod för barnens språkutveckling.

Vi är utomhus mycket och då tränar barnen grov- och finmotorik, koordination, fantasi, kroppsuppfattning samt förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp - både under fri lek och styrda aktiviteter.

Förskolan arbetar med Grön Flagg.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Öppet hus

Ring gärna och boka en visning.

Senast uppdaterad 21 maj 2018