Föräldrainformation

Anmäl frånvaro

Ring förskolan om ditt barn är sjukt eller ledigt senast kl 08.00. Kontakta också förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka efter sjukdom.

APT

Följande dagar stänger förskolan kl 16.00 för arbetsplatsträff hösten 2017:

Måndagen den 28 augusti

Tisdagen den 26 september

Onsdagen den 25 oktober

Måndagen den 20 november

Torsdagen den 14 december

Utvecklingsdagar

Följande dag är förskolan stängd hösten 2017:

Måndagen den 14 augusti

Tisdagen den 15 augusti

Senast uppdaterad 26 juni 2017